zaterdag 27 april 2013

Citaten over gevoelens


De geest wordt rijk door wat het ontvangt;
het hart wordt rijk door wat het geeft.

Victor Hugo

De geestdrift brengt in één dag tot stand
wat de rede eerst na verscheidene eeuwen verricht.

Jules Michelet

Het hart en het verstand zijn buren;
zij groeten elkaar,
zij brengen elkaar beleefdheidsbezoeken,
maar vrienden worden ze nooit.

Ernst Marcus

Het gevoel leidt het verstand
vaak op een dwaalspoor.

Baer-Oberdorf

De natuurlijkste gevoelens zijn tevens die
welke men met de meeste tegenzin bekent.

Honore de Balzac

Slechts weinigen denken,
maar toch houdt iedereen er meningen op na.

George Berkeley

Mensen geven zich evenveel moeite
om nobele gevoelens te veinzen
als om boosaardige te verbergen.

Jean de Boisson

Voorgewende gevoelens worden soms
ten slotte ware gevoelens.

Gustave le Bon

Het verstand kan wel het hart nabootsen,
maar het hart niet het verstand.

Comtesse Diane

Het is niet genoeg om intelligent te zijn,
men moet op een intelligente wijze
intelligent zijn.

Jan Greshoff

Mensen zijn altijd tegen de rede
wanneer de rede tegen hen is.

Claude Adrien Helvetius

Ik ben hopeloos verliefd.
Nu nog een meisje vinden
dat met mij die gevoelens wil delen.

Woody Allen

Het zijn altijd weer onze edelste gevoelens
die ons tot de gemeenste dingen brengen.

Jean Anouilh
Frans toneelschrijver
1910-1987

Ware gevoelens
hebben een magnetische kracht.

Honoré de Balzac

Waar mijn ideeën vandaan komen? Ze komen ongeroepen en direct, ik zou ze met de handen kunnen vasthouden, in de natuur, in het woud, tijdens wandelingen, in de stilte van de nacht, in de vroege ochtend, geïnspireerd door gevoelens, die bij de dichter in woorden worden omgezet, bij mij in tonen, klinken, bruisen, stormen, tot ze eindelijk in noten voor mij staan.

Ludwig van Beethoven
Duits componist
1770-1827

Mijn gevoelens voor jou
zijn als de zee.
'Wild en romantisch?'
Neen, ik word er misselijk van.

Wiet van Broeckhoven

Als een boek uw geest verheft en u edele en moedige gevoelens ingeeft, zoek dan geen andere maatstaf: het boek is goed en met kundige hand geschreven.

Jean de la Bruyère

Onze gedachten worden
door onze gevoelens ingegeven.

Cees Buddingh
Nederlands letterkundige
1918-1985

Middelbare leeftijd:

Wanneer men symptomen
in plaats van gevoelens gaat krijgen.

Irvin S. Cobb

Medelijden en medeleven
zouden natuurlijke gevoelens moeten zijn
van het menselijk hart.

Toe Foe

Laat je gevoelens denken, mens,
en je bent je eigen God.

Paul Fort

Er zijn gevoelens
die wij eerder aan anderen verraden
dan aan onszelf bekennen.

C. J. Wijnaendts Francken
Nederlands letterkundige
1863-1944

Binnen het domein van de gevoelens
is er geen verschil
tussen het werkelijke en het denkbeeldige.

André Gide
Frans schrijver
1869-1951

Met verheven gevoelens
maakt men slechte literatuur.

André Gide

We verlangen niet naar bepaalde dingen terug,
maar naar de gevoelens die ze in ons oproepen.

Sigmund Graff
Duits schrijver
1899-1979

De mensen geven hun gevoelens eenvoudige namen,
maar de gevoelens zijn bijna altijd gecompliceerd.

Ernst Hohenemser
Duits aforist
1870-1954

Dit is het aangenaamste gesprek,
waar geen wedijver is, geen ijdelheid,
maar een bedaarde wisseling van gevoelens.

Samuel Johnson
Engels schrijver
1709-1784

Maar je kunt niet altijd alles relatief zien, er zijn ook de grote, regelrechte gevoelens waar het om gaat.

Rutger Kopland

Echte kunst is niet het wegschrijven van smart en geluk,
maar het objectiveren van de gevoelens.

Gerrit Kouwenaar

Wie zijn gevoelens verloochent,
wordt sentimenteel.

Hans Kudszus
Duits schrijver en aforist
1901-1977

Dichters zijn mensen die omwille van het rijm
hun gevoelens kunnen veranderen.

Robert Lembke
Duits journalist

Iedereen voelt instinctief
dat alle mooie gevoelens in de wereld
minder zwaar wegen dan één mooie daad.

James Russell Lowell
Amerikaans dichter, redacteur en criticus
1819-1891

We moeten alle tedere gevoelens
die we kenden wel liefde noemen,
maar we zullen nooit weten of zij het was.

Francois Mauriac
Frans schrijver
1885-1970

Na zijn vijfendertigste jaar begint een man
gedachten over vrouwen te krijgen;
voor die leeftijd had hij slechts gevoelens.

Austin O'Malley
Amerikaans geneeskundige en humorist
1858-1932

Een schilder schildert
om zichzelf leeg te maken
van zijn gevoelens en manieren van zien.

Pablo Picasso
Spaans schilder, tekenaar en beeldhouwer
1881-1973

De meest tegenovergestelde gevoelens
liggen altijd heel dicht bijeen.

Etienne Rey
Frans literair criticus en dramaturg
1789-1867

Het is moeilijker
gevoelens die men heeft te verbergen
dan gevoelens die men niet heeft
te veinzen.

Francois de la Rochefoucauld
Frans schrijver
1613-1680

Edele gevoelens wekken veel minder argwaan
sinds de psychoanalyse er
de onedele wortels van heeft blootgelegd.

Jean Rostand
Frans schrijver
1897-1977

Natuur is stoffelijk, maar niet materialistisch: zij mondt uit in het leven en geeft gestalte aan allerlei warme gevoelens en luxe schoonheid.

George Santayana
Spaans - Amerikaans filosoof
1863 - 1952

Mijn leven lang ben ik een slaaf geweest
van mijn progressieve gevoelens en dus een lafaard:
ik vluchtte vooruit.

Jean-Paul Sartre
Frans schrijver en filosoof
1905-1980

Probeer me niet op te monteren,
het is dank zij mijn sterke negatieve gevoelens
dat ik me goed voel.

Anthelme Brillat Savarin
Frans politicus en advocaat
1755-1826

Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd;
en geen van beide gevoelens
hebben wij geheel in onze macht.

A. Schopenhauer
Duits filosoof
1788-1860

Verreweg de meesten die over gevoelens en gedrag van mensen hebben geschreven maken de indruk alsof dat voor hen geen natuurlijke zaken zijn die aan algemene natuurwetten onderworpen zijn, maar zaken die buiten de Natuur zouden staan. Je zou zeggen dat zij de mens zien als een staat in de staat.

Spinoza
Nederlands filosoof
1632-1677

Wij hebben gevoelens,
maar meer nog hebben de gevoelens ons.

Antoon Vloemans
Vlaams schrijver en filosoof
1898–1982

Om in vrede te kunnen leven
met onze gevoelens
vertalen wij gedachten in rijkdom.

Emile Snellen van Vollenhoven
Nederlands abstract kunstschilder

De mensen schamen zich veel vaker
om gevoelens te tonen,
dan om gevoelens te huichelen.

Otto Weiss
Duits-Joods schrijver en dichter
1898-1944

Als je een tweede kans krijgt,
grijp het met beide handen aan.
Het verandert je leven,
laat het zijn.

**

De meest verachtelijke vorm van gierigheid
is zuinig zijn met je gevoelens.

Jean Dutourd

Het begrijpen van je gevoelens
is de eerste stap bij het leren beheersen ervan.

Julius Fast

Gevoelens blijven eeuwig jong,
ook al zitten ze in een oud lichaam.

Benoîte Groult

Voorgevoelens
brengen een mens op het spoor.

Karl Immerman

De enige reden waarom mannen hun gevoelens tonen
is om indruk te maken op de vrouwen.

Diana Jordan

100 gram gevoelens
is een ton feiten waard.

John Junor

Muziek is de taal van gevoelens.

Immanuel Kant

Geluk, duurzaam tevreden zijn,
is in feite het frequent ervaren
van positieve gevoelens.

Sonja Lyubomirsky

Gevoelens kan men wel doen zwijgen,
maar men kan ze niet aan banden leggen.

Madame Necker de Saussure

Manieren hebben, dat is gevoelig zijn voor de gevoelens van andern. Als u die gevoeligheid bezit hebt u goede manieren, welke vork u ook gebruikt.

Emily Post

Ik wou dat mijn ziel een raampje had,
dan kon ik mijn gevoelens zien.

Artemus Ward

Wie dertien wordt moet zijn onnozelheid inleveren en krijgt er een portie gesteriliseerde gevoelens voor in de plaats.

Johan Anthierens

In een goed huwelijk valt waarschijnlijk de behoefte weg om nog gevoelens in anderen te investeren, in een slecht huwelijk sterven de gevoelens af, ontaarden ze. Het resultaat is identiek.

Fernand Auwera

Toen haar man stierf,
hield zij op zich alleen te voelen.

Gilbert Cesbron
Frans schrijver
1913-1979