dinsdag 2 april 2013

Citaten over het voorjaar



Uit de dromen van de lente
wordt in de herfst jam gemaakt.

Peter Bamm

'Min 20 graden', sprak de eskimo,
'de lente hangt in de lucht.'

Wiet van Broeckhoven

Lente is de terugkeer
van de verloren zoon.

John Conway

Lente in de grote stad:
men hoort 's morgens
de vogels hoesten.

Cédric Dumont

Ook al zouden we alle bloemen plukken,
de lente zullen we niet kunnen tegenhouden.

Pablo Neruda

Je kunt de lente al voelen:
de lucht ruikt naar lucht.

Joyce Sylvester

De schoonste dagen van de lente
zijn die welke wij er zelf aan toevoegen.

Jan Vercammen
Vlaams schrijver

In de lente
geef je de tuinman een schop.

Johan Anthierens

Een zwaluw maakt de lente niet.

Aristoteles

Tegenwoordig weten de meeste kinderen
maar pas dat het lente is
als de eerste krokusjes
op het televisiescherm verschijnen.

Rika de Backer

Een optimist is
de menselijke verpersoonlijking
van de lente.

Susan J. Bissonette

Geen winter duurt eeuwig,
geen lente slaat haar beurt over.

Hal Borland

Als er geen winter bestond,
zou de lente niet zo prettig zijn:
als we niet af en toe tegenslag hadden,
zou voorspoed niet zo welkom zijn.

Anne Bradstreet

Wanneer een boom des winters
zijn bladeren niet verloor,
zou hij in de lente
niet opnieuw kunnen ontluiken.

C. Buddingh

Ik hou van de lentemorgens,
de namiddagen in de herfst,
de winteravonden en de zomernachten.

Maurice Chapelan

De eerste dag van de lente
is iets heel anders dan de eerste lentedag.
Er zit soms wel een maand verschil tussen.

Henry van Dyke

'Eén zwaluw maakt de lente niet,'
zei ome Jan tot kleine Piet
en veegde toen met veel misbaar
het vieze kwakje uit zijn haar.

Marc van den Eynde

De lente brengt
geen nieuw geluid
Ze klinkt alle jaren eender.

Rita Geys

In het hart van elke winter
zit een trillende lente,
en achter de sluier van elke nacht
zit een glimlachende dageraad.

Kahlil Gibran

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje langs de watergracht.

Herman Gorter

Wat de lente betekent
wordt de mens zich pas in de winter bewust:
bij de kachel ontstaan de mooiste meiliederen.

Heinrich Heine

De lente is fantastisch.
Ze maakt dat je je jong genoeg voelt
om alles te doen terwijl je oud genoeg bent
om te weten dat je het niet kunt.

Franklin P. Jones

De lente komt in een glorie van goudgeel:
de narcis, de for­sythia
en de bulldozer van gemeentewerken.

Stephen Kay

Ik weet nu zeker
dat de lente nakend is
de ijskar reed langs.

Juul Kinnaer

't Is voorjaar, 't is lente,
ik voel het aan m'n instrumenten.

Jacques Kraaijeveld

Liefde en bloemen
duren slechts de tijd van een lente.

Pierre de Ronsard
Sonnets pour Hélène,
1578

De lente is de tijd van de grote verbroerdering, blije, spraakzame verbroedering; het groen van duizend groenen, van eik tot es, van iep tot meidoorn; de stem van duizend stemmen, van woudzanger tot merel, van mees tot zwaluw; en de frisheid van duizend frisse dingen, van opborrelende bronnen tot flinke buien, van plassen die de lange winter achterliet tot water dat met nieuwe kracht stroomt.

Claude Roy
La fleur du temps

De glorie van de lente is voor iedereen hetzelfde.
Maar er zijn heel wat verschillende gezichtspunten.
Een kind ziet die vanuit een modderplas.

Pearl Swiggum

De verwelkte bloem zucht
dat de lente voor altijd heen is.

Rabindranâth Tagore

Hoe triestig zou November zijn
als we niets zouden weten van de Lente.

Edwin Way Teale

Verwacht niet dat de vogels
waarvoor je de hele winter
voer hebt gestrooid
in de lente je graszaad laten liggen.

Bill Vaughan

Het is lente.
De plastic boompjes
beginnen te botten
en de jasmijnspuitbussen
ontluiken met een knal.

Agnes Verbruggen

In Nederland begint op 21 maart
in plaats van de lente de schoonmaak.

Toon Verhoeven

De lente is de manier
waarop de natuur zegt:

'Tijd voor een feestje!'

Robin Williams