zaterdag 20 april 2013

Citaten over roddelen


Roddel of achterklap is een menselijke activiteit waarbij over iemand wordt gesproken - meestal in ongunstige zin en vaak onwaar - zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is.

Hoewel het praten (of liegen) over anderen niet altijd als verwerpelijk wordt gezien, is het in zijn zuiverste juridische vorm wel degelijk een misdaad volgens het Wetboek van Strafrecht.

Bij roddelen gaat het over geruchten of privé-informatie. Hierdoor heeft roddelen óók een negatieve klank. Omdat de persoon in kwestie niet aanwezig is, kan deze zich niet tegen eventuele onwaarheden of aantijgingen verdedigen. Bovendien kunnen verhalen die van mond tot mond gaan een geheel eigen leven gaan leiden doordat men er (bewust of onbewust) dingen bij verzint. De roddels kunnen op deze wijze uiteindelijk reputaties verwoesten.

Wikipedia

Gezegend zijn de zuiveren van hart
want zij hebben zoveel méér
om over te roddelen.

Edith Wharton

Roddelen is de kunst om niets te zeggen
op een manier die nagenoeg
niets ongezegd laat.

Walter Winchell

Roddelen is:

Zonden van
andere mensen opbiechten.

Wilhelm Busch
Duits schilder en dichter
1832-1908

Als ik over iemand hoor roddelen,
begin ik altijd te vermoeden
dat die iemand nog zo kwaad niet is.

Jane Porter

Er zijn twee soorten,
gemeen roddelen en aardig roddelen.
Het verschil is misschien alleen
dat je de tweede soort zelf doet.

Renate Rubinstein

Roddelen:

't genot
de zonden van anderen
te kunnen biechten.

Piet Clarisse

De beste manier
om niet over je te laten roddelen is:

Nooit bestaan hebben.

Herman de Coninck

Roddelen is slechts verwerpelijk voor degene die daarvan het slachtoffer wordt, en omdat wij allemaal op gezette tijden slachtoffer zijn, liefkozen wij allen dit misverstand.

Leo Derksen

Er is zoveel goeds in de slechtste mens
en zoveel slechts in de beste
dat niemand ter wereld behoeft te roddelen
over iemand ter wereld.

Edward Hoch

Roddelen is opium
voor de onderdrukten.

Erica Jong

Over zichzelf roddelen
is de enige manier
om over zichzelf te spreken
zonder de anderen te vervelen.

Eugène Marbeau

Mannen roddelen minder dan vrouwen,
maar zij ménen het.

Mignon McLaughlin

Wie kan vleien
kan ook roddelen.

Napoleon I

Kwaadspreken van anderen
is een oneerlijke manier
om zichzelf te prijzen.

**

Zeg geen goed van jezelf,
men zal je toch niet geloven.
Zeg geen kwaad, men zal het doen
zodra je weg bent.

J. de Valckenaere

De mensen voelen
zich zelden zo nauw verbonden
als wanneer ze kwaad van iemand spreken.

C. Buddingh

Kwaadspreken, is een vorm van zelfwantrouwen
en een gevolg van innerlijke onzekerheid.
Door de fouten van anderen te laken,
zoekt men de afwezigheid ervan
bij zichzelf te bevestigen.

Bomans

Spreek nooit kwaad over jezelf,
de mensen zouden je kunnen geloven.

**

Kwaadsprekerijen zijn als eieren.
Wanneer ze zijn uitgekomen,
hebben ze vleugels.

Madagascar

Wie in je afwezigheid kwaad spreekt,
vreest je aanwezigheid.

Catalonië

Indien zij, die kwaad over mij spreken,
precies wisten hoe ik over hen denk,
zouden zij nog veel ergere dingen zeggen.

S. Guitry

Waar de klok van laster luidt,
is spoedig een gelovige gemeente bijeen.

**

Van laster, die toch niemand gelooft,
gelooft iedereen minstens de helft.

Jiddisch gezegde

Het is gemakkelijker
een kuiken terug in het ei te krijgen,
dan laster ongedaan te maken.

Chinees gezegde

Zolang lof ons verheugt,
zal laster ons verdrieten.

Vivekananda

Ik heb al zoveel over u gehoord,
dat ik sterf van nieuwsgierigheid
om uw versie van het verhaal te horen.

**

Sommige mensen geloven alles,
als je het maar fluistert,

Nizer

In het wassalon maken ze hun linnen wit
en hun buurvrouw zwart.

**

Een roddelaar praat over anderen,
een zeveraar over zichzelf
en een briljant spreker praat over jou.

W. van Broeckhoven

Men moet zo leven
dat men zich niet zou schamen
de familiepapegaai aan de ergste roddelaar
in de stad te verkopen.

Will Rogers

Great minds discuss ideas.
Average minds discuss events.
Small minds discuss people.

Eleanor Roosevelt

For all of you
who gossip about me:

Thanks for making me
the center of your world.

**

A lot of problems
would never be problems
If we could learn to talk to each other
instead of about each other.

**

Gossip is putting two and two together
and making it five.

Ivan Panin

Sommige roddels zijn te mooi
om er geen realiteit van te maken.

Loesje

Roddel maar,
maak me bekend,
laat zien dat je
100% fan van me bent!

**

Zij die achter mijn rug praten,
staan op de juiste plaats
om mijn kont te kussen.

Loesje