woensdag 1 mei 2013

Citaten over liegen


Al is de leugen nog zo snel,
de waarheid achtervolgt hem wel.

**

Het enige wat je met liegen bereikt
is niet geloofd worden
als je de waarheid spreekt.

Aristoteles

Zij:

'Ik kan niet liegen.'

Hij:

'Je onderschat jezelf.'

Marcelle Auclair

Het is gemakkelijk liegen
als je wordt vertrouwd.

Jeroen Brouwers

Verwijt de vrouwen niet dat ze liegen,
verwijt alleen de mannen dat zij haar geloven.

Jan Vercammen
Vlaams schrijver

Cijfers kunnen niet liegen,
maar leugenaars kunnen wel cijferen.

Toon Verhoeven
Nederlands aforist

Het dier heeft geen woorden nodig,
het is toch niet van plan te liegen.

Antoon Vloemans
Vlaams schrijver en filosoof
1898–1982

Voor wie teveel weet,
is het moeilijk niet te liegen.

Ludwig Wittgenstein
Oostenrijks - Engels filosoof
1889-1951

Hij die het niet nodig heeft te liegen,
is er trots op
dat hij geen leugenaar is.

Friedrich Nietzsche
Duits dichter en filosoof
1844-1900

Hij die niet kan liegen
weet niet wat de waarheid is.

Friedrich Nietzsche

Hier liggen de doden
en liegen de levenden.

F. Domela Nieuwenhuis

Liegen is bij een minnaar een kunst,
bij een vrijgezel een talent
en bij een getrouwde vrouw een tweede natuur.

Helen Rowland
Amerikaans journalist
1875-1950

Ik heb horen zeggen
dat complimenten maken
gelijk staat met liegen.

Jonathan Swift
Engels schrijver
1667-1745

De kunst van het liegen
bestaat dikwijls in het ontwijken van details.

C. Timperman

Zwijgen is in sommige gevallen
de meest lafhartige vorm van liegen.

Wim Triesthof

Sommigen zijn oprecht
doordat ze niets te liegen hebben.

Paul Valéry
Frans dichter
1871-1945

Liegen is met opzet feiten verzinnen
die niet bestaan.

Fidel Castro

Grote staatslieden liegen nooit.
Daar hebben ze hun mannetjes voor.

David Lloyd George
Brits staatsman en premier
1863-1945

Liegen is de kruipolie
van het intermenselijk verkeer.

Theo van Gogh
Nederlands regisseur, televisiemaker
1957-2004

Denken wat men niet gevoelt
is tot zichzelve liegen.
Al wat men denkt
moet men denken met zijn gehele wezen,
ziel en lichaam.

Joseph Joubert
Frans schrijver
1754-1824

Liegen moet je mooi doen.

Yvonne Kroonenberg

Men moet liegen
wanneer van de waarheid
alleen maar onheil te verwachten is.

M. Leiris

Het is moeilijk te geloven
dat iemand de waarheid spreekt
als je weet dat jij in zijn plaats zou liegen.

Henry Louis Mencken
Amerikaans journalist en criticus
1880-1956

Als jij ophoudt met over mij te liegen,
zal ik ophouden
met over jou de waarheid te zeggen.

Wiet van Broeckhoven

Over politici:

Liegen kan mij niet schelen
maar ik haat onnauwkeurigheid.

Samuel Butler
Engels dichter
1612-1680

Vertrouw nooit een man die zegt
dat hij thuis de baas is.
Hij zal vermoedelijk
ook over andere dingen liegen.

Jasmine Birtles
Brits financieel journalist en presentator

Vaagheid is
het masker van de leugen.

K. Van Butsel

Een leugen is als een sneeuwbal:
hoe langer men haar voortrolt,
hoe groter zij wordt.

Maarten Luther

Er wordt nooit zoveel gelogen
als na een jachtpartij,
gedurende een oorlog
en voor een verkiezing.

Bismarck

Voor een man is een leugen een laatste toevlucht;
voor een vrouw is het de Eerste Hulp.

Gelett Burgess

Wij zijn allen eilanden
die elkaar leugens toeroepen
over zeeën van misverstand heen.

Rudyard Kipling

De eerste de beste dwaas
kan de waarheid vertellen,
maar om een leugen te vertellen
is een man met enig verstand nodig.

Samuel Butler

De mensen zijn er zo gewend aan geraakt
de waarheid niet te zeggen
dat zij het zich niet meer bewust zijn
wanneer zij liegen.

Friedrich Nietzsche

Een leugenaar
moet een goed geheugen hebben.

Quintilianus

Er zijn mensen die zo roerend kunnen liegen
dat ze er zelf tranen bij vergieten.

Otto Weiss