maandag 25 november 2013

Zeven lessen van wilde ganzen


Als je in de herfst of in de lente een vlucht ganzen in een v-formatie ziet vliegen, pauzeer dan even, waardeer de schoonheid van de vlucht en bedenk wat zij je kunnen leren over samenwerking.

Waarneming

Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te vliegen in een V-formatie, gebruikt de groep slechts 72% van de energie die nodig zou zijn wanneer alle ganzen alleen zouden vliegen.

Les 1

Mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven en goed samenwerken, zullen sneller en makkelijker hun doel bereiken, omdat zij van de stuwende kracht van elkaar kunnen profiteren.

Waarneming

Als een gans uit de V-formatie raakt, dan voelt hij ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die voor hem vliegt.

Les 2

: Als we hetzelfde besef zouden hebben als ganzen, dan blijven we bij de groep die dezelfde kant opgaat als waar wij naar toe willen. Wij accepteren hulp en helpen anderen.

Waarneming

Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans.

Les 3

Het loont om beurtelings de moeilijke taken en het leiderschap op ons te nemen. Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talenten en middelen.

Waarneming

Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen om op snelheid te blijven.

Les 4

Wij moeten ervoor zorgen dat ons gesnater stimulerend is. Enthousiaste groepen zijn productiever. De kracht van motivatie is het soort gesnater dat we willen horen. Sta achter je eigenwaarde en kernwaarden, en stimuleer het zelfbesef en waardenbesef in anderen.

Waarneming

Als een gans ziek wordt, gewond raakt of neergeschoten wordt, verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om hem te helpen en beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht, of ze proberen de eigen groep in te halen.

Les 5

Als we hetzelfde besef zouden hebben als de ganzen, dan zouden we niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden klaar staan voor elkaar.

Waarneming

Ganzen overwinteren in warmere gebieden.

Les 6

Vergeet niet om zelf ook af en toe de kou en de winter te ontvluchten. Ga op vakantie naar een warme en zonnige plek waar je weer op krachten kunt komen.

Waarneming

Zodra de ganzen geland zijn, gaat ieder voor zich aan de slag om voldoende eten te krijgen en een volgende generatie te produceren.

Les 7

Onderlinge competitie kan de productiviteit verhogen, maar zodra het gezamenlijke doel duidelijk is, is de collectiviteit belangrijker voor ieder individu.

Als je de volgende keer een vlucht ganzen ziet, herinner je dan de zeven lessen die we van hen kunnen leren. De ganzen zijn voor hun levensreis afhankelijk van samenwerking. Voor ons mensen is één van de meest vervullende ervaringen in het leven lid te zijn van een groep die gezamenlijk werkt aan de realisatie van een gemeenschappelijk doel.