zaterdag 14 december 2013

Anam Cara


Anam Cara is een Iers-Keltische uitdrukking. De Ieren zélf vertalen het als "verwante ziel", maar de betekenis ligt veel dieper. In het spiritueel inzicht van de Kelten kon een gezamenlijke interesse in de Keltische mythologie leiden tot een levenslange vriendschap die niét door tijd of ruimte kon worden verwoest. De Ierse priester-filosoof John O'Donohue trachtte de spirituele nalatenschap van de Kelten te beschrijven in zijn boek "Anam Cara - Mystiek uit de Keltische wereld".
Anam Cara verwijst naar de Keltische spirituele geloof van verbinding van de zielen.

In de Keltische spirituele traditie, wordt aangenomen dat de ziel straalt over alles van het fysieke lichaam, wat ook wel een aura word genoemd. Wanneer je verbinding maakt met een andere persoon en je wordt volledig open en vertrouwd met die persoon, beginnen de twee zielen samen te vloeien. Word er een dergelijke diepe band gevormd, wordt er gezegd dat je je Anam Cara of ziel vriend hebt gevonden.

Je Anam Cara accepteert je altijd zoals je werkelijk bent, het houdt je in schoonheid en licht. Om deze relatie te waarderen, moet je eerst je eigen innerlijke licht en schoonheid herkennen. Dit is niet altijd eenvoudig om te doen. De Kelten geloofden dat het vormen van een Anam Cara vriendschap je zou helpen om je bewustzijn van je eigen natuur te laten ontwaken en de vreugde van anderen.

Volgens John O'Donohue: "Je bent verenigd in een oude en eeuwige verbintenis met de mensheid dat dwars door alle barrières van tijd, congres, filosofie en definitie heengaat. Als je gezegend bent met een Anam Cara, zoals de Ieren geloven, ben je gearriveerd op de meest heilige plaats: ... "thuis""At some point in your life,
if you're lucky,
you will meet that person.
The one who will change all your carefully laid plans
about what love is supposed to be.

You will look at this person
They will look at you
Like estranged best friends
from another life that neither one of you
can quite remember.
(... a watercolor memory that bleeds lost time.)

This is your soulmate.
Whatever you do,
Don't let them go.

They are a gift.
A gift that only a few of us will receive,
and it can only be opened once."