donderdag 2 januari 2014

De waanzinnige


'Ik moet ook uitleggen wat ik bedoel met 'het vrouwelijke'. Het vrouwelijke is een dimensie van de mens die zich, evenals het mannelijke, in zowel mannen als vrouwen manifesteert. Het is een vergissing om vrouwelijk met vrouwen of mannelijk met mannen te identificeren. Het vrouwelijke heeft te maken met verzorgen, aanvoelen, ontvankelijkheid en verbondenheid, en met het proces van menselijke interactie. Dat manifesteert zich in zowel mannen als vrouwen.

De psychologe Carol Gillican heeft onderzoek gedaan naar ethische waarden; zij komt tot de conclusie dat het vrouwelijke gericht is op het netwerk van relaties, verantwoordelijkheid en verzorging, en het mannelijke op scheiding, autonomie, principes, rechten en hiërarchie. Het mannelijke wordt onzeker van intimiteit, het vrouwelijke juist van isolement.


De Waanzinnige is een archetypische energie binnen de vrouwelijke kant van de psyche van zowel mannen als vrouwen. Als de energie van de Waanzinnige door onze gewoonte haar te onderdrukken heen breekt, doet ze dat omdat ze ons uitdaagt alle facetten van onze persoonlijkheid en onze psyche te erkennen en niet slechts een deel ervan. De Waanzinnige daagt ons uit te erkennen dat onze innerlijke vrouwelijke geest een essentieel onderdeel van het mens-zijn is. De vrouwelijke geest dwingt ons in het psychologische proces te stappen waarin je jezelf ontdekt; het is een impuls tot vrijheid. De vrouwelijke geest ontstijgt in zekere zin elke definitie. Het is een energie van beelden die we kennen door de gevoelens die we hebben over onszelf, over elkaar en over onze verbondenheid. Aardsheid, spontaneïteit, flexibiliteit, emotionele vitaliteit, meegevoel, warmte komen samen in een netwerk van zorg en zijn allemaal aspecten van de vrouwelijke geest.

De kracht die gras doet groeien dwars door rotsblokken en beton heen, de energie die door ons lichaam stroomt en ons elk voorjaar weer verjongt, de eerbied voor het leven, voor het planten van zaad, voor de cyclus van de seizoenen, en de moed om de pijn en de inspanning van een bevalling te verdragen, dat zijn allemaal uitingsvormen van de vrouwelijke geest die ons inspireert, ons leven inblaast en ons met de aarde verbindt. Als wij geen contact met de groeiende aarde hebben, voelt het vrouwelijke in ons zich verraden. De vrouwelijke geest heeft een aangeboren assertieve kracht die niet agressief of strijdlustig is. Het is een energie waaruit we kunnen putten, een creatief alternatief voor de gedisciplineerde patriarchale geest waarin onze cultuur en maatschappij vastzitten.

Uit : De ongetemde feeks. Linda Leonard