dinsdag 1 april 2014

Wat is jouw emotionele intelligentie?


Een hoog IQ kan je misschien wel ver brengen op bijvoorbeeld een specifieke prestatieladder, maar voor algeheel succes is ook je zogeheten Emotie Quotient (EQ) van belang. Het EQ geeft je emotionele intelligentie aan. Dit omvat sociale en emotionele capaciteiten: hoe goed je bent in het verwerken van emotionele gebeurtenissen, of je in staat bent andermans emoties te herkennen, hoe je met relaties (zowel liefdes-, familie- en vriendschappelijke relaties) omgaat. Kort door de bocht gezegd, geeft je EQ je emotionele evenwicht aan.

Omgaan met gevoelens staat ook niet los van je rationeel denken. Het speelt juist een belangrijke rol in het maken van beslissingen. Een juist evenwicht tussen IQ en EQ bepaalt je levenssucces: men zegt dat succes voor 20% door IQ en 80% door EQ wordt bepaald.

Wat vind jij van deze emotionele intelligentie en hecht jij waarde aan EQ-testen? Geloof je dat dit bijdraagt aan je levenssucces? Vind je emotionele intelligentie belangrijk in jouw leven? Of hecht je meer waarde aan IQ? Mocht je het EQ wel enorm belangrijk vinden, kun je hier een aardige test doen.

De vijf belangrijkste EQ-eigenschappen zijn:

Zelfkennis

Mensen met een hoog EQ hebben het vermogen om de eigen denkwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden te kunnen inschatten en daar conclusies uit te trekken.

Optimisme

Mensen met een hoog EQ denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan.

Afzien

Mensen met een hoog EQ kunnen het opbrengen om te werken aan iets wat ze op lange termijn willen.

Empathie

Mensen met een hoog EQ kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.

Sociale vaardigheden

Mensen met een hoog EQ kunnen goed met zowel bekenden als vreemden omgaan.