vrijdag 27 juli 2012

Hoop die in ons is


Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
In deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen,
wel de zekerheid dat iets zinvol is
ondanks de afloop,
het resultaat.

Václav Havel


Václav Havel, werd geboren op 5 oktober 1935 in Praag

Hij is een Tsjechisch schrijver en politicus en erelid van de Club van Rome. Hij werd vooral bekend als een vooraanstaande figuur in de strijd tegen het communistische regime en als de laatste president van Tsjechoslowaije.