vrijdag 27 juli 2012

Onbewust zijn en bewustwording


Onbewust zijn en bewustwording
zijn slechts een gedachte van elkaar verwijderd.

Het eerste veroorzaakt
onbegrip, pijn en verdriet.
Het andere inzicht,
verlichting (je ontdoen van ballast), het weten.

"Onze gedachten over iets dat ons overkomt", zegt zij, "en vervolgens ons oordeel daarover, bepalen hoe we iets ervaren, niet de gebeurtenissen zelf. Of iets positief of negatief is, besluiten we zelf door onze gedachten, alleen zijn we ons daar meestal niet van bewust. Zouden we dat wel zijn, dan waren we in staat andere gedachten te creëren."

Zij is niet van mening dat een gedachte de wereld kan veranderen, maar wel de wereld van onszelf. Door een veelheid van positieve gedachten ontstaat een 'energieveld'. Het is een Universele wet, dat alles wat we denken en dus uitzenden, ook weer bij ons terug komt. Voor gezond denken zouden we allemaal tijd moeten vrijmaken; hiervoor is een wilsbesluit en discipline nodig.

Zij is van mening dat dit net zo belangrijk is als gezond eten en dat wij er zo mede voor kunnen zorgen dat er positieve veranderingen plaats vinden in de kwaliteit van ons leven en in die van de samenleving.

Wij zijn scheppers en hebben de macht om te bepalen wat wij denken en voelen.
Daar zijn we nog altijd zelf bij.

Annerose Zelders