zaterdag 22 september 2012

De zachte krachten


Als er bitterheid is
om het onrecht dat jou werd aangedaan,
moge in jouw hart dan zachtheid komen
en de wil om recht te doen.

Als er kwaadheid in je is
om alles wat je moest ondergaan
moge in jouw hart dan mildheid groeien
en de wil om goed te doen.

Als er haatgevoelens zijn
om wat werd stukgemaakt,
moge liefde dan je wonden helen
en je pijn verzachten.

Als er angst is
om het kwaad dat nooit leek op te houden,
moge er dan vrede en rust komen
en ruimte om te leven.

Als er wanhoop in je is
om nooit eindigende kwetsingen,
moge er dan hoop groeien in je hart,
nu de toekomst er anders uitziet.

Als er onbegrip is
voor het handelen van deze mens
moge barmhartigheid dan je hart verruimen
tot mededogen en aanvaarding.

Als er vele ´waaroms´ blijven, waarop geen antwoord komt,
moge jou dan wijsheid gegeven worden
om het verleden los te maken en verder te gaan.

Mientje Luiken