zaterdag 22 september 2012

Delen met elkaar


Geen mens heeft het recht een andere mens te schaden.
Alle mensen hebben de plicht zichzelf te zijn.
Altijd en overal.

Een ieder die een ander beperkt
in denken of doen beperkt zichzelf.
Een ieder die een ander stimuleert
stuwt zichzelf naar grote hoogte.

Al wat je doet, ziet of hoort komt bij je terug.
Het is de wet van het leven.
Zo is het plan.

Dus die aloude spreuk:
wie goed doet, goed ontmoet is niet zo gek.
Zij begrepen het beter als jij met je snelle, jachtige tijden.
Druk, druk, druk.
Geen tijd voor elkander en een goed gesprek.
Alleen maar rennen, werken voor het grote geld.

Wanneer zul je het zien?
Dit geeft geen rijkdom, het is pure armoede voor de ziel.
De ziel die je moet voeden met kennis en gevoel.
Dat is het ware leven met rijkdom gevuld.

Tijd hebben om te leven en je vrienden om je heen.
Als je vanuit het hart kunt geven ben je nooit alleen.
Ieder zal met je delen wat jezelf geeft.
Met nadruk wil ik je erop wijzen
dat slechts delen met elkaar ... de wereld heelt.