zondag 23 september 2012

The Call of the Sea


The sea, once it casts its spell,
holds one in its net of wonder forever.

Jacques Cousteau

Maak kennis met mijn nieuwe blog. Het thema is de zee. De opzet van deze blog is hetzelfde als bij Solitude. Bewustwording, inspirerende gedichten en teksten
die met de zee te maken hebben.

Klik hier