donderdag 13 september 2012

Hoewel, je er dankbaar voor moet zijn


Hoewel ik me in de morgen
nog weleens lekker wil omdraaien in bed,
en ik mopper wanneer ik de wekker hoor wil ik U danken Heer,
dat ik kan horen. Er zijn zoveel mensen doof.

Hoewel ik mijn ogen stijf dicht probeer te houden
om het ochtendlicht te ontwijken wil ik U danken Heer,
dat ik kan zien. Er zijn zoveel mensen blind.

Hoewel ik het opstaan in de ochtend
zo lang mogelijk uit wil stellen wil ik U danken Heer
dat ik de kracht heb om op te staan.
Er zijn zo veel mensen die aan bed gebonden zijn.

Hoewel het eerste uur van de dag druk is,
er geen sokken te vinden zijn
brood verbrand in de roaster,
de gemoederen kort zijn, en mijn kinderen te druk,
wil ik U danken Heer, voor mijn gezin.
Er zijn er zo veel die eenzaam zijn.

Hoewel onze ontbijttafel nooit lijkt
op een foto uit een tijdschriften.
Het menu soms onevenwichtig is, wil ik U danken Heer,
voor het voedsel dat wij hebben.
Er zijn er zo velen die honger lijden.

Hoewel ik loop te mopperen en me beklaag
over het lot van mijn dag,
en zou wensen dat mijn omstandigheden
niet zo bescheiden waren,
wil ik U danken Heer, voor mijn leven.

Dank je wel voor het lezen,
eigenlijk hebben wij het niet zo moeilijk als we soms denken.