donderdag 11 oktober 2012

Verborgen boodschap of toeval?

Toevalligheden hebben een boodschap voor jou. Indien je er voor open staat en je oefent om ze te interpreteren kunnen ze de richting aangeven en je ondersteunen. Wanneer je een bepaalde kijk of niveau van bewustzijn hebt bereikt, zal je merken dat je zelf in staat bent de nodige toevalligheden te creëren, om je levenskwaliteit te verbeteren.

Je kan een onderscheid maken tussen
voorteken, synchroniciteit en toevalligheid.

Voortekens

Een voorteken is een gebeurtenis of voorval die een indicatie kan zijn over wat er al dan niet gaat gebeuren. Klassieke voorbeelden zijn: onderweg opvallend veel rode lichten, onverwachte files (dus niet de dagelijkse standaard files), achter een tractor hangen en er niet voorbij kunnen.

Tip

Wanneer je voortekens tegenkomt onderweg naar een afspraak en het valt je op, neem dan even de tijd - je bent toch langer onderweg: om jezelf enkele vragen te stellen. Waarom doe dit zich nu voor? Heb je wel echt zin in de afspraak? Heeft de persoon met wie je hebt afgesproken wel echt zin in de afspraak? Bij aankomst zal vaak blijken dat, wanneer je bijvoorbeeld te laat komt, de andere persoon en/of afspraak ook te laat was, nog geen tijd had voor jou tot op het moment dat je aankomt, of verlet. Misschien is de afspraak gewoon over het oog gezien en gaat ze niet door.

De zin van voortekens

Dit soort voortekens kunnen je helpen om je leven makkelijker te maken en beter te begrijpen wat je kan aanpassen. In het geval van bijvoorbeeld mails: in plaats van tijd te steken in het herhaaldelijk versturen van mails, kan je je er bij neerleggen en afvragen waarom de mail niet naar buiten gaat. Vaak gaat het om de inhoud van de mail die niet helemaal klopt. Je krijgt ook de kans om de inhoud te herbekijken en aan te passen.

Computers en hun 'kuren' kunnen op dit gebied ook een zinvolle bijdrage leveren. Als mijn computer op een gegeven moment er geen zin meer in heeft of blokkeert, maak ik van de gelegenheid gebruik om iets anders te gaan doen. Vaak blijkt dan dat het echt wel nodig was, dat ik toe was een wandeling of een beter evenwicht tussen mijn gezin en mijn werk.

Synchrone gebeurtenissen

Twee gebeurtenissen of voorvallen die zich tegelijkertijd voordoen en 'op het eerste zicht' niets met elkaar te maken hebben maar toch onderling verbonden zijn. Die verbondenheid situeert zich dan op een andere niveau of dimensie, namelijk die van de intenties of het geestelijke niveau.

Voorbeeld:

Je denkt aan je vriendin die al lang niet meer hebt gezien, je wil nog wel eens met haar afspreken en je loopt haar toevallig tegen het lijf op de markt.

Toevalligheden:

Een gebeurtenis of voorval op het fysieke of materiële niveau die een uiting is van wat er zich innerlijk of op het geestelijke niveau (bewuste of onbewuste intenties / overtuigingen / emoties) afspeelt. Ze is ontstaan of 'veroorzaakt' door de geest of je intentie zonder dat dit bewust gepland is.

Het alombekende 'zo boven zo beneden', 'zo binnen zo buiten' principe.

De toevalligheden zijn de meest interessante van de drie om mee aan de slag te gaan. Ze vertellen je immers over jouw innerlijke (meestal ben je je hiervan niet bewust) toestand. Ze helpen je om erachter te komen wat er bij jou, in je leven, op je werk, in je relatie, speelt. De uiterlijke omstandigheden zijn immers spiegels van wat er op gevoel- en mentaal niveau aan de gang is. Wanneer je begint te letten op de toevalligheden kan je ze gaan interpreteren en kunnen ze je bewust maken van zaken die voor jou belangrijk zijn.

Ik verlies mijn autosleutel, ik laat hem vallen in de riool. Niets aan te doen. Gevolg: ik bestel uiteraard een nieuwe maar er is een periode dat ik mijn reserve sleutel gebruik, die geen automatische vergrendeling heeft. Ik vind het vervelend want niets is zo onhandig als een sleutel die niet automatisch werkt wanneer je je handen vol hebt en tegelijkertijd twee kinderen in het oog moet houden terwijl ze in /uit de auto stappen. Een voorval dat mij iets wil duidelijk maken. Maar wat?

Zin van toeval

Een interpretatie van een toeval is niet altijd voor de hand liggend. Omdat ze zo persoonlijk zijn. Soms wordt er wel eens getracht om algemeen voorkomende toevallen en symbolen te verklaren. En het kan best zijn dat je je daarin kan terug vinden, maar vaak toch ook niet of niet helemaal. Hoe komt dat dan?

De reden waarom deze algemene verklaringen toch niet altijd duidelijkheid geven is omdat ze algemeen en bijgevolg onpersoonlijk zijn. Misschien ook wel omdat het toeval je iets duidelijk wil maken wat voor jou bestemd is. Maar nog belangrijker : het is wellicht de bedoeling dat je zelf tot inzicht komt en er iets mee doet. Dat je naar aanleiding van het toeval helderheid krijgt omtrent je handelen en inzicht in je eigen gedrag. Toevalligheden worden gecreëerd in de geesteswereld om jou iets duidelijk te maken. Die creatie kan gebeuren omdat je gids(en), je (bewaar)engel, je begeleiding, je Hoger Zelf of je ziel je van iets bewust wil maken. Iets wat belangrijk is voor je spirituele ontwikkeling. Vandaar dat het ook jouw interpretatie is die er toe doet en niet die van een ander, of een algemeen geldende.

Interpreteren kan je leren.
Oefenen helpt.
Er bij stilstaan is een eerste begin.

Maar er is nog meer. Er gaat namelijk nog wat aan vooraf. Je persoonlijke evolutie in bewustzijn moet als het ware klaar zijn voor toevalligheden.