maandag 26 november 2012


Wij hebben allen een innerlijke zang,
die wij gewoonlijk laten overstemmen
door het lawaai rondom ons.

Leopold Flam