maandag 11 maart 2013

Citaten over de stilte


Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets wat ons tot het zwijgen aantrekt.

Isaac van Ninivé
Syrische woestijnmonnik
7e eeuw

De mens kan niet lang overleven zonder lucht, water en slaap.
Het volgende van belang is voedsel.
En direct daarna komt het alleen zijn.

Thomas Szasz
Hongaars psychiater

Alle ellende van de mensen komt voort
uit hun onvermogen
om rustig alleen in een kamer te zitten.

Blaise Pascal
1623-1662

U hoeft uw kamer niet te verlaten. Blijf zitten aan uw tafel en luister. Luisteren hoeft niet eens: blijf gewoon wachten. Wachten hoeft niet eens: blijf heel stil en alleen zitten. Het woord zal zich vanzelf aanbieden om ontmaskerd te worden. Het heeft geen keus. Het zal in extase aan uw voeten liggen te rollen.

Franz Kafka
1883-1924

De genezing voor alle ziekte in het leven is opgeslagen in de innerlijke diepte van het leven zelf, waartoe wij toegang kunnen krijgen als wij alleen zijn. Dit alleen zijn is een wereld op zich, vol wonderen en ongekende rijkdommen. Het is absurd dichtbij, en toch zo onbereikbaar ver weg.

Tagore
1861-1941

Stilte is muzikaler dan enig lied.

Christina Rossetti
Engelse dichteres
1830-1894

Woorden zijn bedacht
om het mysterie van de stilte te verbergen.

Eckart Tolle

De ware stilte is zonder geluiden,
maar zonder gedachten.

Paul van der Bergh

Terugkeer tot de wortels,
naar het wezenlijke, dat is stilte.

Lao-tse

De stilte van de natuur kent vele geluiden

H.R. Holst

See how nature
trees, flowers, grass
grows in silence;
see the stars, the moon and the sun,
how they move in silence ...
we need silence to be able to touch souls.

Mother Teresa

Waar je ook gaat,
neem je eigen stilte met je mee.

Deepak Chopra

Stilte is een taal die ligt voorbij de woorden
en waarmee je door kunt dringen tot de kern van dingen

Paul de Blot

In stilte ontwaakt een nieuwe dag,
een beloftevol ochtendgloren.
Leef omdat je leven mag,
elke dag opnieuw geboren.

**

Stilte is het element
waarin grote dingen zich verwezenlijken

Thomas Carlyle

Draag wat stilte met je mee.
Concentreer je op stilte.
Komt ze over je,
luister dan goed hoe ze klinkt.

Paul Wilson

Stilte verlicht je levenspad.
Door niet te spreken, zie je duidelijker

Mahatma Gandhi

Kon ik af en toe de stilte
maar wat harder zetten

**

Uit het diepst van de stilte zijn wij ontstaan,
nog ver van alle ruis.
Soms zoek ik naar het oog in de orkaan
want in de stilte kom ik thuis.

**

Stilte is voorwaarde
voor ieder nieuw ontwikkelingsproces.
Stilte is een creatieve bron.

**

De rust van de stilte wordt vaak doorboord
door de misthoorn van het verstand.

Jon Kabat-Zinn

Stilte is de stem van de ziel

**

De schilder fluisterde:
"Nog even, dan kan ik misschien
van een stilleven stil leven."

**

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.

Francis Bacon

De stem van de ziel spreekt door zacht fluisteren.
Het is er altijd al geweest,
ik moest alleen nog leren luisteren.

**

In de stilte kom je jezelf helemaal tegen.

**

Niets zo prettig als af en toe eens wegdobberen
op een bootje van stilte in de oceaan van rust

**

Soms is stilstaan een hele vooruitgang.

**

De magie van de werkelijkheid
ontdek je als je stil bent.

Hans Peter Roel

Stilte is prachtig.
Verbreek haar niet,
tenzij u iets beters te zeggen heeft.

**

Beweging bij de ander
begint met stilte bij jezelf.

**
De tempel van wijsheid bevindt zich binnenin je ziel,
door de stilte te zoeken
zal het Universum haar geheim met je delen.

**

Stilte is nog steeds een prachtige taal
die maar weinig mensen kennen.

**

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.

Francis Bacon

De ware stilte is niet zonder geluiden,
maar zonder gedachten.

Paul van der Berg

Stilte is het element
waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.

Thomas Carlyle

Door niet te oordelen,
schep je stilte in je denkenvermogen.

Deepak Chopra

De vriend van de stilte komt dicht bij God.

**

De stilte is een vriend
die je nooit verraadt.

Confucius

Niets lijkt zoveel op God
als de stilte.

Meester Eckehart

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte;
de tweede luisteren;
de derde onthouden;
de vierde oefenen;
de vijfde onderwijzen aan anderen.

Ibn Gabirol

Stilte verlicht je levenspad.
Door niet te spreken, zie je duidelijker.

Mahatma Gandhi

Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren.

Kahlil Gibran

Ofschoon we voortdurend worden overspoeld
door een golf van woorden,
is onze diepte voor immer stil.

Kahlil Gibran

Het schoonste geluid ter wereld is stilte.

R.S. Hichens

Na de stilte komt muziek het dichtst
bij het zeggen van het onzegbare.

Aldous Huxley

Woorden mogen alleen dienen
om de stilte te verbeteren.


Karel Jonckheere

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik de stem van God.


Søren Kierkegaard

Het is niet nodig om naar India
of naar een ander land te gaan
om vrede te vinden.
Je zult die diepe stilte vinden in je kamer,
je tuin of zelfs in je badkuip
.

Elisabeth Kübler-Ross

Stilte is de schacht waarin we afdalen
in de diepten van contemplatie.
Stilte is het voertuig dat ons brengt
naar de innerlijkste kern van ons wezen,
de plaats voor alle authentieke spirituele oefening.


Elaine MacInnes

Stilte is niet afwezigheid van geluid.
Stilte is de diepste klank.


Tao Meng

De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd,
zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.


Multatuli
De Stilte waarvan ik spreek is dat oneindige uitspansel
waarin het Niet-zijnde overgaat in het Zijnde,
en het Zijnde in het Niet-zijnde.
Het is die ontzagwekkende ruimte,
waarin ieder geluid geboren wordt en verstilt,
waarin iedere vorm gestalte krijgt en vergaat
en waarin ieder Zelf
wordt ingeschreven èn uitgeschreven:
waarin niets is dan Het.


Mikhaïl Naimy

Wanneer je die stilte niet binnen kunt gaan
in diepe innerlijke aandacht,
zal je nooit weten hoe werkelijk jouw Zijn is,
en hoe onwerkelijk het niet-zijnde.
Je zult niet weten hoe onverbrekelijk
ouw werkelijkheid verbonden is met de al-werkelijkheid.

Mikhaïl Naimy

Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden,
het bestaat uit woorden en hun stilte.

Martinus Nijhoff

Heb de stilte lief boven alle dingen:
zij zal je een vrucht aandragen
die in woorden onmogelijk beschreven kan worden.

Isaac van Ninivé

Als de stem van de stilte gehoord wordt,
zal die stem steeds optreden als gids voor de ziel.

Catharose de Petri

Al wat echt is,
draagt het kenmerk van de stilte.

Reninca

Wanneer u uw hart stil en rein maakt,
maakt u ook het hoofd vrij
voor de functies waartoe het geroepen is.
Dan functioneren de zintuiglijke organen geheel anders
en eerst dan zult u kunnen luisteren.

Jan van Rijckenborgh

Min de stilte in uw wezen;
Min de stilte die bezielt;
Zij die alle stilte vrezen;
Hebben nooit een hart gelezen;
Hebben nooit geknield.

C.S. Adama van Scheltema

Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte,
maak uw gedachten los van de buitenwereld,
dan zult ge merken hoe God de stralen
van Zijn liefde en goedheid
over u en het heelal uitstort.

Iran Sjahr

Wanneer ik het woord stilte uitspreek,
vernietig ik haar.

Wislawa Szymborska

De stilte van de zoeker
is de meest luide vorm van gebed.

Swami Vivekananda

De stilte van het hart is nodig
om God overal te kunnen horen –
in het sluiten van de deur,
in de persoon die je nodig heeft,
in de vogels die zingen,
in de bloemen en in de dieren.

Moeder Theresa

Als je het contact
met de innerlijke stilte in je verliest,
verlies je het contact met jezelf.
Wanneer je het contact met jezelf verliest,
verlies je jezelf in de wereld.

Je diepste besef van jezelf,
van wie je bent,
hangt nauw samen met innerlijke stilte.
Dat is het ik ben
dat dieper gaat dan naam en vorm.

Eckhart Tolle

Terugkeer tot de wortels,
dat is stilte.
Men noemt dat:
terug naar het wezenlijke.

Lao Zi

Je kunt je weerspiegelingen
niet in stromend water zien,
maar wel in stilstaand water.
Wat van zichzelf stil is,
kan dingen tot stilte brengen.

Tsjwang