woensdag 13 maart 2013

Citaten over leraren


Zolang mijn leraar doet alsof school interessant is
doe ik alsof ik hard leer.

**

Een docent helpt je met het oplossen van problemen
die je zonder hen helemaal niet had gehad.

**

Ik vertrouw leraren voor geen Do-cent.

**

De tijd is een groot leermeester, zegt men;
het ongelukkige is alleen, dat hij zijn leerlingen doodt.

Hector Berlioz

De beste leraar is hij,
die het meest van zijn leerlingen opsteekt.

Jean de Boisson

Leraren openen de deur,
maar je moet zelf naar binnen gaan.

Chinees gezegde

Als je wilt leren, geef dan les.

Cicero

Eerlijk, onderwijzers zijn zonderlinge lieden!
Ze zitten zelf vol gebreken
en willen dat wij volmaakt zijn.

Jean-Francois Collin d’Harleville

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart,
mag een leraar van anderen zijn.

Confucius

Als je iets door en door wilt leren,
onderwijs het dan aan anderen.

Tryon Edwards

Grote docenten zeggen in hun colleges altijd eerst wat ze gaan zeggen, dan zeggen zij het en tenslotte zeggen zij wat ze gezegd hebben.

Hans Gomperts

Wie zichzelf onderwijst
heeft een dwaas tot leermeester.

Benjamin Franklin

Fouten zijn meestal de beste leermeesters.

James Antony Froude

Eén vader is meer dan honderd schoolmeesters.

G. Herberg

Grappig:
Een lerarentekort in een land
waarin iedereen het altijd beter weet.

Loesje

Leraren komen van mars.
Leerlingen komen helemaal niet.

Loesje

We moeten wel brutaal zijn,
anders lopen de leraren over ons heen.

Loesje

Een leraar moet voor alles
zijn leerlingen het verlangen bijbrengen
om te weten wat hij hun wil leren.

Horace Mann

Een leraar is niet slimmer dan een ander mens,
maar zijn onwetendheid is beter geordend.

Hardy Mertens

We hebben veel schoolmeesterskoppen,
maar niet veel schoolmeestersharten.

Peter Rosegger

De moeilijkste opgave voor de leraar is de leerling
het plezier in het leren niet te bederven.

Bertrand Russel

Eerste vereiste voor een leraar
is liefde en een goed humeur.

Sailer

Veel heb ik geleerd van mijn onderwijzers,
meer van mijn makkers,
het meest van mijn leerlingen.

Talmoed

Ik hou van de leraar die je, naast je huiswerk,
iets meegeeft om over na te denken.

Lily Tomlin

Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt
in plaats van iets in je stopt.

Neal Donald Walsh

De middelmatige leraar vertelt.
De goede leraar verklaart.
De betere leraar toont aan.
De ware leraar inspireert.

William Arthur Ward

De leerling krijgt dikwijls de straf,
die zijn leraar verdient.

Otto Weiss

Door niets ontdekken wij het gebrekkige in onze kennis beter
dan door anderen te onderwijzen.

C.J. Wijnaendts Francken

Is de leerling klaar,
dan is de meester daar.

**

Eén van de voordelen van een academische studie is
dat zij een jong mens toont hoe weinig hij eraan heeft.

Ralph Waldo Emerson

Het doel van het onderwijs is een leeg denkvermogen vervangen
door een open denkvermogen.

Malcolm Forbes

Zelfs het beste onderricht is slechts in staat sluimerende krachten te wekken of tot ontwikkeling te brengen, maar nimmer om iets nieuws te scheppen waartoe de aanleg niet reeds aanwezig is. De schitterendste cursus noch de voortreffelijkste leerboeken zijn tot zo iets in staat.

Wijnaendts Francken

Men kan niemand iets leren;
men kan hem alleen helpen het binnen zichzelf te vinden.

Galileo Galilei

Veel onderwijs dat vandaag de dag wordt gegeven is ineffectief. Veel te vaak geven we jonge mensen geplukte bloemen, terwijl we hen zouden moeten leren hun eigen planten te kweken.

John W. Gardner

Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.

J. Greshoff

Het cijfersysteem op onze schoolrapporten gaat ervan uit dat voor ieder kind dezelfde norm kan worden aangelegd. Daarom is het volslagen onrechtvaardig.

Fons Janssen

Scholen dienen opvoedingscentra te zijn die zowel de leerling als de opvoeder helpen tot natuurlijke bloei te komen. Die bloei is waar het eigenlijk op aankomt, anders wordt scholing een louter werktuiglijk gebeuren, dat zich alleen richt op een loopbaan, op de uitoefening van een beroep.

Jiddu Krishnamurti

Has the teacher learned anything today?

Loesje

Het nieuwe leren.
Vandaag kwam onze leerkracht binnen en zei:
"Oké, wat willen jullie weten"?

Loesje

Onderwijsmethode:
Vind je iets leuk,
dan leer je het vanzelf.

Loesje

Lang is de weg door lessen,
kort en doeltreffend door voorbeelden.

Seneca

Hij die kan, doet.
Hij die niet kan, onderwijst.

George Bernard Shaw

Het grote doel van onderwijs is niet kennis,
maar actie.

Herbert Spencer

De meester, in zijn wijsheid, gist.
De leerling in zijn waan, beslist.

A.C.W. Staring

Modern onderwijs waarin niets meer
uit het hoofd wordt geleerd
is georganiseerd geheugenverlies,
niets meer of minder.

George Steiner

De ongeletterden van de 21ste eeuw zijn niet degenen die niet kunnen lezen en schrijven, maar degenen die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren.

Alvin Toffler

Onderwijs heeft een enorme bevolking geproduceerd die in staat is te lezen, maar niet in staat is te onderscheiden wat waard is gelezen te worden.

George Macaulay Trevelyan

De dingen die men het beste weet zijn die,
welke men niet van anderen heeft geleerd.

Vauvenargues

Het onderwijs is een groots opgezette poging
om het ontstaan van kennis te voorkomen.

Cornelis Verhoeven

Het onderwijs is te belangrijk
om alleen aan leraren over te laten.

Henk Vredeling

Door niets ontdekken wij het gebrekkige in onze kennis beter dan door anderen te onderwijzen.

C.J. Wijnaendts Francken

Onderwijs is niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vuur.

Wiliam Buttler Yeats