donderdag 14 maart 2013

Familie citaten


Als je jong bent
hoort de familie
tot de kleine ongemakken van het leven.

Remco Campert

Das Familienleben ist ein Eingriff
in das Privatleben.

K. Kraus

Dat apen niet trots op hun familie zouden zijn,
kan ik me wel verbeelden.

Peter de Groot

Dat is bepaald niet dom, ma,
zoals jij spellen kunt.
Je miste wel een komma,
maar dat is toch geen punt.

Frank van Pamelen

De enigen die bij familieruzies
luisteren naar beide partijen
zijn de buren.

Lignorian

Dé manier waarop ouders
hun kinderen kunnen straffen:
ze weghalen bij hun grootouders.

W. Triesthof

De oude Alvin Straight vertelt haar de parabel van het twijgje. Eén twijgje breek je zo doormidden, maar bindt een heleboel twijgjes samen met een touw en je kunt kracht zetten wat je wilt, breken doen ze niet. Dat, zegt Alvin, is familie.

Bas Heijne

De ware geboorte heeft niet plaats
wanneer de moeder van het kind,
maar pas wanneer het kind
van de moeder verlost wordt.

Jan Greshoff

Eén ding staat wel vast:
ouders moet je met zorg kiezen.

Simon Carmiggelt

Een interessant beroep is belangrijk,
een fijne familie is belangrijker.

Mihai Gheorghe Netea

Een moeder heeft twintig jaar nodig
om van haar zoon een man te maken,
een andere vrouw maakt daarna
een dwaas van hem in twintig minuten.

Robert Frost

Eén op de vier mensen is een chinees.
Als je vader je moeder of je broer het niet is
dan ben jij het.

Wiet van Broeckhoven

Een van de grootste mysteries van het familieleven is dat een niksnut van een aanstaande schoonzoon kan veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld.

L.A. Lopez Mayer

Een vlieger is kinderspeelgoed
dat in de eerste plaats
door vaders op prijs wordt gesteld.

Marc Galle

En dit geval bewijst ook
dat mijn oudtante gelijk had!
Ze zei altijd:

Mannen is een raar goedje, maar je kunt er niet buiten,
want af en toe moet er mest gekruid worden.

Maarten 't Hart

Er bestaan woorden als ex-man en ex-vrouw. Nooit spreken we over ex-broer of ex-zus. Aan je broers en zussen zit je emotioneel vaster dan je soms wilt.

Jeffrey Wijnberg

Er zijn dus verschillende manieren om gelukkig te zijn, dacht ik. Misschien zijn mijn vader en moeder ook wel gelukkig. Ik weet het niet. Ze kijken vaak heel ernstig. Misschien heb je een vrolijk soort geluk en een ernstig soort.

Toon Tellegen

Familiale invloed wordt vaak ten onrechte aangezien
voor genetische aanleg.

Annemiek Joosen

Familie duurt een mensenleven lang.

Gerrit Achterberg

Grootmoeders zijn misschien meteen oud,
maar worden beslist nooit ouder.

C.P. Seton

Heden is, na een langdurig gedragen verloving, in de kracht van zijn leven, toch nog onverwacht gehuwd, onze innig geliefde zoon en broer. De huwelijksvoltrekking heeft in alle stilte plaatsgevonden. We hopen dat hij de rust heeft gevonden die hij zocht. Geen bezoek, geen bloemen.

Herman Finkers

Het beste geneesmiddel voor ziekelijke grootouders
is een pasgeboren kleinkind.

Battista

Het genie slaat altijd een generatie over.
Wij hadden allen verstandige grootouders.

Carel Jonckheere

Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?

Lee Iacocca

Het was het meest smaakvol ingerichte huis dat ik kende, of juister: het was het enige smaakvol ingerichte huis dat ik kende. De kamers, flats en huizen waar mijn vrienden en familie woonden, waren niet ingericht. Er waren voorwerpen in neergezet.

Kristien Hemmerechts

Het zou beter zijn, in de meeste gevallen,
als ouders zich bij het opvoeden tot het voeden beperkten.

Theo Kars

Hoe streng een vader ook kan zijn als hij zijn zoon beoordeelt, hij kan nooit strenger zijn dan een zoon die zijn vader beoordeelt.

Poncela

Hoewel niemand een ander iets kan leren dat hij zelf niet beheerst, proberen ouders dikwijls deze regel te overtreden bij het opvoeden van hun kinderen.

J.G. Pape

I owe a lot to my parents -
especially my mother and father.

Greg Norman

Iedereen is gek op moeder,
zij is het zachte kussen
waar de hele familie op zit.

Harriët Freezer

Ik was bij Oom Louis in Veere,
hij is al achtentachtig jaar.
Hij is enorm aan ’t demonteren;
hij haalt zijn rolstoel uit elkaar.

Ivo de Wijs

Ik weet niet wie mijn grootvader was;
het interesseert me veel meer
wat mijn kleinzoon zal zijn.

Abraham Lincoln

Ik zocht naar voorouders, in heerlijkheid ontslapen, maar kwam ontgoocheld en verslagen uit Den Haag. Er staat een stofzuiger in ons familiewapen, dus als het adel was, was het betrekkelijk laag.

Lévi Weemoedt

Indien u bereid bent uw vader en moeder, uw broer en zuster, uw vrouw en kind en vrienden te verlaten en nooit weer te zien - indien u uw schulden hebt betaald, uw testament hebt gemaakt, al uw zaken hebt geregeld en een vrij man bent, dan bent u klaar voor een wandeling.

Henry David Thoreau

Je bent pas echt succesvol
als je schoonmoeder dat toegeeft.

Wiet van Broeckhoven

Je weet nooit of een man carrière maakt
om zijn vrouw te plezieren,
of om zijn schoonmoeder te pesten.

Wiet van Broeckhoven

Jeugdsentiment komt voort uit een dwingende behoefte
je jeugd over te doen,
zonder dat je ouders er bij zijn.

L. Emmen

Kleine kinderen maken hun ouders gek,
grote kinderen maken hun ouders dol.

Samuel Richardson

Kom moeders en vaders,
bekritiseer niet wat je niet kunt begrijpen.

Bob Dylan

Mannen zijn wat hun moeder van hen gemaakt heeft.

Ralph Waldo Emerson

Men kan de familie
vrij nauwkeurig verdelen in twee soorten:
vervallen hoogheid en geklommen laagheid.

Multatuli

Men was allang vergeten dat het kon maar het gebeurde: met een zacht gereutel stierf de TV, het sprekend paard verbleekte, het licht werd opgestoken en de vader zag zijn zoon die bij een storing werd verwekt en zei: wat ben je oud geworden, jongen.

Willem Wilmink

Mensen zijn onze broeders.
Maar men is wel eens moe van die familie.

Godfried Bomans

Mijn grootmoeder is 90. Ze gaat uit met een man van 93. Het gaat geweldig tussen hen. Ze maken nooit ruzie. Ze horen mekaar niet eens.

Cadman

Mijn lieve tante Antoinet gaat met een lineaal naar bed om 's ochtends bij het eerste gapen te zien hoe lang ze heeft geslapen.

John O’Mill

Mijn moeder was van het type dat zolang naar je problemen luisterde tot ze je begonnen te vervelen.

Goodman

Mijn opa zei altijd:
Als je het wat langzamer doet,
gaat het vlugger.

Toon Hermans

My brother sent me a postcard the other day with this big sattelite photo of the entire earth on it. On the back it said: 'Wish you were here'.

Steven Wright

Na een goed diner kan men iedereen vergeven,
zelfs zijn eigen familieleden.

Oscar Wilde

Onder getrouwde mannen zie je nogal eens
wegens familieomstandigheden gesloten types.

Toon Verhoeven

Papa, wat doen koningen en koninginnen?
Die staan op postzegels, m’n jongen.

Herman van Veen

Sinds er vliegtuigen bestaan,
zijn verre verwanten niet meer wat ze geweest zijn.

H. Qualinger

Sommige families bestaan
vrijwel uitsluitend uit zwarte schapen.

Jean de Boisson

Sparen is prachtig,
vooral als je ouders het voor je gedaan hebben.

Winston Churchill

The family is the building block
for whatever solidarity there is in society.

Jill Ruckelshaus

Toch wel vreemd vond ik, dat de geboorte van onze dochter zo lang duurde. Terwijl de verwekking ervan in een vloek en een zucht was gebeurd. De zucht was van mij, de vloek van mijn vrouw.

Herman Finkers

Toen mijn kleinzoon 6 of 7 was, begon hij door te krijgen dat zijn opa bekend was. Hij was erbij toen ik een keer handtekeningen moest uitdelen. Hij begon ook briefjes uit te delen waar hij iets op geschreven had. Ik keek wat hij erop geschreven had. Er stond 'Opa'. Dat zijn de mooiste dingen.

Johan Cruijff

Twee kerstdagen zijn vaak niet voldoende
om de familievrede te bewaren.

Peter van Roosmalen

Je dochter is je kind voor het leven.

Marlene Dietrich

Verjaardagen zijn verschrikkelijk,
bezoek van familie is ook iets heel ergs,
een combinatie van die twee dingen
is nauwelijks te overleven.

Remco Campert

Volgens van Dale online
is 'moederen' als een moeder zijn
en 'vaderen' voor vader spelen.
Dat is een rake typering.

Marjoleine van den Brink

Voor een moralistisch familieweekblad dat de Donald Duck pretendeert te zijn, liggen de verhoudingen tussen Donald, zijn neefjes Kwik, Kwek en Kwak, en hun moeder Dunbella, die ook de nicht van Donald is, wel erg onduidelijk.

R.C. van Duijvenbode

Vrouwen bezitten, naar bekend, een mysterieus vermogen om uren, dagen, maanden, jaren te converseren over hoegenaamd niets. Geen onderwerp zo gering - neven, nichten, wasmiddelen, het huwelijk, sojabonen en breipatronen - of ze storten er zich op met een verbale rijkdom, die aan het verbazingwekkende grenst.

Gerrit Komrij

Wat heeft oompje nagelaten?
De stumper heeft nagelaten
het allemaal tijdig op te maken.

Kadé Bruin

Wat ongeduld is,
kan alleen hij weten die een rijke erfoom heeft.

Mark Twain

We gingen samen midget-golven. Moeder stond te zwaaien met haar stick. Het balletje bleef rustig liggen. Alle omstanders kregen een tik. Vader was natuurlijk beter, die sloeg er professioneel op los. Een mep en dan weer uren zoeken naar het balletje in het bos.

Freek de Jonge

When I was kidnapped
my parents snapped into action.
They rented out my room.

Woody Allen

Wie de moeder begeert
is de dochter niet weerd.

Cees Buddingh

Wie geen gekken of bedelaars in zijn familie heeft,
is verwekt door een bliksemstraal.

Thomas Fuller

Zij was de zus van mijn vader. Een professionele oude vrijster van vier en zeventig die zich de afgelopen veertig jaar van haar leven aan de vergroting van haar lever had gewijd.

Douglas Kennedy

Zulke dingen herinnerde opa zich heel goed.
Een keer of dertig per dag desnoods.

Koos van Zomeren

Pubertijd
Als je ouders
vervelend beginnen te doen.

Loesje