zaterdag 16 maart 2013

Moeder citatenDe dochter van een goede moeder
wordt de moeder van een goede dochter.

**

Moeder worden is een wonder,
moeder zijn een heel gedonder.

**

Mijn moeder gaf mij geen borstvoeding.
Ze zei dat ze alleen goede vrienden wilde zijn.

R. Dangerfield

Moeder:
Het kind heeft meestal de hersenen van de vader
omdat de moeder die van haar nog bezit.

Seymour

Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze mij
op de wereld heeft geholpen.
Al moet ik toegeven dat mijn vader
ook een duwtje heeft gegeven.

**

Het geduld van een moeder is als tandpasta.
Hoeveel je er ook van gebruikt,
er is altijd nog een beetje over.

J. Saores

Omdat God niet overal kon zijn,
heeft hij de moeder geschapen.

**

Het ongeluk met het huwelijk is,
dat terwijl iedere vrouw in haar hart een moeder is,
iedere man in zijn hart een vrijgezel is.

E.V. Lucas

Kinderen:
Waar va van vol is, loopt moe van over.

J. Anthierens

Een kind is geen vaas,
die de moeder moet vullen,
maar een vuur dat zij moet ontsteken.

Herodotus

Er is geen kind zo lief
of zijn moeder is blij dat het slaapt.

R.W. Emerson

Ik las op de deur van een kraaminrichting:
"Kinderen niet toegelaten."
Daar moest natuurlijk bij staan "Tenzij vergezeld van hun moeder."

G. Durnez

Liefde, zou dat zoiets zijn
als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders?

Jeroen Brouwers

Wij zijn de mensen
tegen wie onze moeders ons waarschuwden.

Iers gezegde

Er is slechts één lief kind in de ganse wereld
en elke moeder bezit dat ene kind.

**

De echtgenote die is er voor de goede raadgevingen;
de schoonmoeder die is er voor het goed onthaal,
maar niets gaat boven een zachte moeder.

Tolstoï

Eeuwenlang moederschap
levert uitstekende onderhandelaars.

Jonckers

Mijn moeder was van het type
dat zolang naar je problemen luisterde
tot ze je begonnen te vervelen.

Goodman

Een gram moeder
is een ton priester waard.

Spaans gezegde

Wie de voeten van zijn moeder kust,
kust de drempel van het paradijs.

Turks spreekwoord

Geen tempel is mooier
dan je eigen moeder.

India

Alleen een moeder
kan een omhelzing per brief versturen.

Pam Brown

Een moeder heeft twintig jaar nodig
om een man van haar zoon te maken;
een andere vrouw
maakt een dwaas van hem in twintig minuten.

Robert Frost

Al is een moeder nog zo arm,
toch dekt haar kleed de kinderen warm.

Vlaams gezegde

Een kind zonder moeder
is een bloem zonder regen.

India

Als een moeder zich afvraagt
hoe zij moet reageren
op het vreemde gedrag van haar kind,
dan is er maar één antwoord:
Geef het liefde.

Bill Cosby

Moeder zijn is:
Antwoorden op vele vragen
en dromen kunnen raden.

Lut Lanssens

Waar hebben al die moeders al die dingen geleerd
waarvan ze 100% zeker zijn
dat ze onbetamelijk zijn voor hun dochter?

**

Een moeder,
die haar dochter die gaat trouwen nog raad geeft,
doet iets dat net zoveel nut heeft
als een goudvis een bad geven.

B. Calori

Iedere moeder
met slechts twee armen
is gehandicapt.

Brown Pam

Doe nooit wat je moeder zegt
dan komt het allemaal terecht.

A.M.G. Schmidt

Het beste wat een moeder aan haar kinderen kan geven,
is het geschenk van haar tijd.

Engels gezegde

Als het kind valt weent de moeder.
Als de moeder valt lacht het kind.

Rwanda

Wie de neus van het kind afveegt,
kust de wang van de moeder.

G. Herbert

Voor moeder
zijn er meer bloemen in mijn hart
dan in alle tuinen.

**

Wees het stof onder de voeten van uw moeder,
want het Paradijs is daar,
waar haar voeten rusten.

Arabisch gezegde

Het hart van een moeder is een afgrond op de bodem
waarvan men altijd vergiffenis vindt.

René de Balzac

Moederdag is als iedereen moeder bedient
en zij doet alsof ze het extra werk niet erg vindt.

Peter Darbo

Moederliefde berust op een dierlijk instinct,
vaderliefde op een maatschappelijke overeenkomst.

J. Greshoff

Wat zei die moeder van twaalf kinderen?
"Buiten verwachting gaat alles goed."

L. Verbeeck

Ik koester een innig verlangen
terug te keren in de moederschoot,
van wie dan ook.

Woody Allen

Mannen willen vaak terug in de moederschoot.
Gemiddeld zo één twee keer per week.

Lansky

Je bent pas oud
als je moeder sterft.

L. Ball

In iedere moeder
sluimert er een schoonmoeder.

Croisset

Ge kunt de vriend van uw vader worden,
van moeder blijft ge steeds het kind.

Laurilland

Ik verlangde naar een moeder en een vader
en ik vond de nacht en de zee.

Kahlil Gibran

Moederliefde is een gevoel,
dat is opgebouwd uit toewijding en uit egoïsme;
de moeder ziet slechts haar toewijding,
en vreemden haar egoïsme.

Comtesse Diane de Beausacq
Frans schrijfster
1829-1899

"Wanneer bent u geboren?"
"Geen idee.
Het moet in de jaren 30 geweest zijn
toen mijn moeder nog leefde."

Wiet van Broeckhoven

"Mag ik naar de schouwburg"? vroeg de mug aan haar moeder.
"Jawel, maar pas goed op het applaus." zei moeder.

Wiet van Broeckhoven

Actrices onder elkaar.
'Jij bent een slet.
Je weet niet eens wie je moeder is.'
'Ik zou maar uitkijken.
Misschien ben jij het wel.'

Wiet van Broeckhoven

Geen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. Eén keer door haar vader en twee keer door haar moeder.

Wiet van Broeckhoven

Mijn moeder zei altijd dat je mannen
kunt vergelijken met linoleumvloeren.
Als je ze goed legt
kun je er 30 jaar over lopen.

Brett Butler

De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en, in zekere zin, tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder om zo compleet onafhankelijk te worden.

Erich Fromm
Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog
1900-1980

De ware geboorte heeft niet plaats wanneer de moeder van het kind, doch pas wanneer het kind van de moeder verlost wordt.

Jan Greshoff
Nederlands schrijver en letterkundige
1888-1971

Het belangrijkste wat een vader
voor zijn kinderen kan doen,
is hun moeder liefhebben.

T. Hesburgh

Vader zijn valt zwaar,
moeder zijn zwaarder.

Ernst Klusen

Wie vader of moeder besluit te worden,
dient er zich rekenschap van te geven
dat hij zes jaar lang tenminste twee uur per dag
op zijn hurken zal zitten.

Kees van Kooten
Nederlands cabaretier en schrijver

Elke man wordt tweemaal geboren:
één keer uit de moeder,
een tweede maal uit de vrouw,
die hem lief heeft.

Hubert Lampo
Vlaams schrijver

Lieve kinderen zijn van iedereen,
brutale kinderen zijn van hun moeder.

Judith Martin

Ik ben getrouwd met je moeder
omdat ik kinderen wilde,
stel je mijn teleurstelling voor
toen jij tevoorschijn kwam.

Groucho Marx
Amerikaans acteur
1895-1977

De beste opvoedingsmethode voor een kind is,
het een goede moeder te verschaffen.

Christian Morgenstern
Duits dichter
1871-1914

Toen haar kind kwam,
gaf de moeder haar beroep van pedagoge op.

Hugo Olaerts
Vlaams aforist

Gelukkig krijgt iedere moeder gratis bij de baby een bebloemd gordijntje geleverd, dat ze zachtjes toe kan schuiven tussen hem en de toekomst.

Annie M. G. Schmidt

Toen mijn vader inbrak bij mij moeder
heb ik negen maanden gezeten.

Dirk Selis

Laat af, die 't zwak geslacht met bittre gal bespat,
of gij verdiendet niet, dat gij een moeder hadt.

Antoni C. W. Staring
Nederlands dichter
1767-1840

Moeder Eskimo moet thuis bevallen,
haar ijs is gebroken.

W. van Thienen

In de keuken hoort hij zijn moeder neuriën. Ze zingt er niet de woorden bij, denkt hij. Ze heeft geen kleine kinderen meer, Het is voor haar voorbij. Er is alleen nog maar geneurie overgebleven.

Jan Wolkers
Nederlands schrijver en beeldhouwer
1925-2007

Als ik ziek ben
krijg ik van mijn moeder de zorgtoeslag ...
in kopjes soep.

Loesje

Mijn moeder weet alles uit me te peuteren
zonder te martelen.

Loesje

Als ik moederdag vergeet
belt ze altijd even op
om te vragen of ik het druk heb.

Loesje