zondag 28 april 2013

Citaten over toeval


Je bestelt een rode jurk voor het feestje dat je volgende week hebt. Er wordt een zwarte bezorgd. Als je op het punt staat de winkel te bellen, krijg je een telefoontje van je zus over een sterfgeval in de familie.

Een ander voorbeeld:

Je bent je paspoort al weken kwijt en gaat binnenkort op vakantie. Net voordat je besluit aangifte van vermissing te doen om vervolgens een nieuwe aan te vragen, laat je bij de boekenkast in de gang je sleutels vallen. Je bukt, grijpt met je hand onder de kast en vindt je paspoort.

Is hier sprake van willekeurig toeval of is dit wat ze synchroniciteit noemen: toeval met betekenis? In het laatste geval zijn de gebeurtenissen in ruimte en tijd méér dan zuiver toeval. Het is een gelijktijdige samenloop van omstandigheden, een overeenkomst of een verband tussen iets dat zich buiten ons om iets dat zich i­n ons afspeelt. Het zijn gebeurtenissen, ontmoetingen en voorvallen die precies op de juiste plaats en het juiste moment gebeuren, waardoor je leven een nieuwe impuls krijgt.

"Als toeval niet bestaat,
waarom is er dan een woord voor?"

Philo

Geluk is slechts de mooiste helft
van het toeval.

H. van Hopfen

Wat wij toeval noemen
is het toevluchtsoord der onwetenheid.

Barcuh Spinoza

Al wie gelooft in toeval
heeft geen oog voor detail en ironie.

F.Segers

Moedeloosheid overvalt ons alleen dan
wanneer wij niet langer
op het toeval kunnen rekenen.

G. Sand

Geen enkele overwinnaar
gelooft in het toeval.

Nietzsche

In al wat men onderneemt,
moet men twee derden
van de rede laten afhangen
en een derde van het toeval.

Wie de eerste breuk vergroot,
is kleingeestig.
Wie de tweede vergroot,
is roekeloos.

Napoleon
Frans staatsman en keizer
1769-1821

Toeval:

De naam die men geeft
aan het slagen van de anderen.

Deval

De geest leeft van het toeval,
maar hij moet het wel grijpen.

Canetti

Toeval is
het pseudoniem van God.

Mme de Girardin

Toeval:

De lekenvorm voor het mirakel.

Paul Guth

Toeval bestaat niet:
we hebben die naam gegeven
aan het zichtbare bewijs
van een onzichtbare oorzaak.

**

Het toeval is de schuilnaam
waarvan God zich bedient
wanneer hij incognito wil optreden.

Albert Schweitzer

Het is dom niets,
het is dom alles aan het toeval
toe te schrijven.

Greshoff

Op toeval vertrouwen is dun.
Het ten nutte maken is slim.

**

Wat spelers telkens weer vergeten
is dat ook het toeval geen geheugen heeft.

Godfried Bomans

Wat wij toeval noemen,
is misschien de logica van God.

Georges Bernanos
Frans schrijver en politiek schrijver
1888-1948

Wat voor de mensen toeval is,
heeft bij God een bedoeling.

Jacques Bénigne Bossuet
Frans Bisschop en schrijver
1627-1704

Wanneer de mensen succes hebben,
wijten ze het aan hun bekwaamheden,
wanneer zij falen,
wijten zij het aan het toeval.

Cees Buddingh
Nederlands letterkundige
1918-1985

Toeval is logisch.

Johan Cruijff

Als dit Universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Albert Einstein

Precies dát gelooft iedereen
waarop hij bij toeval stuit.

Empedocles

Het toeval is misschien het pseudoniem van God,
als hij zijn naam ergens niet onder wil zetten.

Anatole France
Frans schrijver
(ps. van J. A. Thibault)
1844-1924

In alle menselijk handelen
speelt toeval een groter rol
dan besluitvorming.

André Gide
Frans schrijver
1869-1951

Het woord toeval bestaat slechts
omdat onze hersenen te klein zijn
om alle samenhangen te begrijpen.

Dick Hillenius

Waartoe het toeval in staat is
bewijst ons het geluk van de anderen
en onze tegenslagen.

Hans Krailsheimer
Duits schrijver
1888-1958

Niet de noodzaak
maar het toeval is vol betovering.

Milan Kundera
Tsjechisch schrijver en criticus

Het grootste genoegen dat ik ken,
is in stilte een goede daad verricht te hebben,
die bij toeval uitkomt.

Charles Lamb
Engels essayist
1775-1837

We zijn niet dezelfde persoon als tien jaar geleden, noch zijn zij van wie we houden. Het is een gelukkig toeval als wij, veranderd, blijven houden van een veranderd persoon.

William Somerset Maugham
Engels schrijver
1874-1965

Overal heerst het toeval;
Werp je vishaak maar uit,
en waar je het 't minst verwacht
daar zit er vis in de stroom.

Ovidius
Romeins dichter
43 v.C. - 17 n.C.

Het belangrijkste in heel het leven
is de keuze van het beroep:
het toeval beschikt erover.

Blaise Pascal
Frans wis- en natuurkundige en filosoof
1623-1662

Het toeval begunstigt alleen
die er op voorbereid waren.

Louis Pasteur
Frans wetenschapper
1822-1895

Het toeval maakt veel fouten goed,
waar het verstand geen raad mee zou weten.

Francois de la Rochefoucauld
Frans schrijver
1613-1680

Hoe ingenomen de mensen ook zijn met hun grote daden, ze zijn niet vaak het gevolg van een groot plan, doch van het toeval.

Francois de la Rochefoucauld
Frans schrijver
1613-1680

Er bestaat geen toeval;
en wat ons blinde willekeur toeschijnt,
juist dat vindt zijn oorsprong
in heel diepe bronnen.

Friedrich von Schiller
Duits dichter
1759-1805

Er is niemand bij toeval goed,
goed zijn is een deugd
die men in zijn jeugd reeds moet leren.

Seneca
Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver
5 v.C. - 65 n.C.

Liefde is zelfverloochening,
ziedaar het enige geluk
dat niet van toeval afhangt.

Leo Tolstoy
Russisch romanschrijver
1828-1910

De mijnen der kennis
worden vaak ontdekt
door de wichelroede van het toeval.

Martin Tupper

De grootste van alle uitvinders:
Het toeval.

Mark Twain
Amerikaans schrijver
(ps. van Samuel Langhorne Clemens)
1835-1910

Toeval bestaat niet.
We noemen zo een gevolg
van een oorzaak die we niet zien.

Voltaire
Frans schrijver en filosoof
(ps. van François Marie Arouet)
1694-1778

Al wie gelooft in toeval
heeft geen oog voor detail en ironie.

Het lot is een verzinsel
omdat we niet kunnen verdragen
dat alles toeval is.

Jeff Arch

Wie geluk heeft
gelooft niet in het toeval.

Yvan Audouard

Ga maar na:

De werkelijk belangrijke momenten,
de dramatische momenten zijn altijd
het gevolg van toeval.

Fernand Auwera

Het toeval is pas geen toeval meer
als je het ziet.

Harry Mulisch

Toeval is vaak
te toevallig om toeval te zijn.

Gerry de Boer

Je kan niet gaan zitten
om invallen krijgen.
Invallen zijn toevallen.

Kadé Bruin

De Voorzienigheid
is slechts de doopnaam van het toeval.

Madame de Créqui

Het leven zit vol toevallen;
het is aan ons om iets
met die toevallen te doen.
Hoe komt het toch dat iets dat je verteld wordt
nooit zo interessant is als iets
dat je toevallig opvangt?

Arnold H. Glasow

De man dankt zijn bestaan aan het toeval;
de vrouw was eigenlijk al voldoende.

Rémy de Gourmont

Het geheugen is een groot boek dat op een onverwacht moment kan dichtslaan en wij weten niet meer bij welke passage wij gebleven waren. Maar, op goed geluk bladerend vinden wij soms bij toeval de passage die wij zochten terug. Soms ook glijdt het boek uit onze hand en het valt open juist op de plaats die wij vergeten waren.

Leven:

Surfen
op de toppen van het toeval.

Kris Jan Jacobs

Waartoe het toeval in staat is bewijst ons het geluk van de anderen en onze eigen tegenslagen.

Hans Krailsheimer

Alleen het toeval
kan zich aan ons openbaren
als een boodschap.
Wat nodig is, verwacht kan worden,
zich elke dag herhaalt, spreekt niet aan.
Alleen het toeval spreekt tot ons.

Milan Kundera

Is een gebeurtenis niet des te belangrijker
naarmate daar meer toevalligheden voor nodig zijn?

Milan Kundera

Een worp met de dobbelstenen
zal nooit het toeval afschaffen.

Stéphane Mallarmé

Het toeval?
Dat is God,
maar dan anoniem.

Edouard Pailleron

Op een kruising van vele honderden wegen komen mensen elkaar toevallig tegen, niet wetend dat heel hun leven tot nu toe een voorbereiding op deze ontmoeting was.

Konstantin Paustovski

Het toeval is onbeweeglijk.

Francis Picabia

Trouwheid bij vrouwen
is eerder een gevolg van het toeval
dan van een voorgenomen beslissing.

Henri de Régnier

Het toeval weet altijd hen te vinden
die er gebruik weten van te maken.

Romain Rolland

Het onwaarschijnlijke
is een achterneefje van het toeval.

Frans Strijards

Liefde is het meest
onverklaarbare toeval.

Jan Vercammen

Alles is toeval, of toeval bestaat niet
en alles geschiedt volgens onwrikbare wetten.

Hans Warren

In de ogen van alle verliefden staat de idee van puur en blind toeval gelijk met godslastering. Wat niet in de sterren geschreven stond, is zonder betekenis.

**