dinsdag 23 april 2013

Citaten over vrijheid


Buiten gevallen bij of krachtens de wet
bepaald men niemand
zijn vrijheid mag worden ontnomen.

Nederlandse Grondwet

Vrijheid, gelijkheid, broederschap.

Motto van de Franse Revolutie

Vrijheid wordt door ons gedefinieerd als "Het ontbreken van dwang". Vrijheid is niet 'vrijheid blijheid' maar het recht van eigenaren om vrijelijk over hun leven en eigendom te beschikken zolang dat het leven en het eigendom van anderen niet schaadt.

Verzet en gehoorzaamheid: de twee deugden van de burger.
Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde;
door het verzet verzekert hij de vrijheid.

Émile Augiste Chartier
Frans filosoof en essayist
1868-1951

Sommige mensen beschouwen
discipline als een keurslijf.
Voor mij is het een soort orde
die me de vrijheid geeft om te vliegen.

Julie Andrews

Voor een werkzame en ontwikkelde geest is vrije tijd
niets anders dan vrijheid om zijn bezigheid te kiezen.

Comtesse Diane de Beausacq
Frans schrijfster
1829-1899

De mens is vrij,
maar hij vindt zijn beperking
in zijn eigen vrijheid.

Simone de Beauvoir
Frans schrijfster en filosofe
1908-1986

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is,
is gecreëerd door een individu
dat kon werken in vrijheid.

Albert Einstein

De vrijheid om zichzelf te zijn
is de hoogste vorm
van rechtvaardigheid jegens de anderen.

M. de Chazal
Frans schrijver en schilder

Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven.

Marcus Tullius Cicero
Romeins staatsman en schrijver
106 v.C. - 43 v.C.

Vele vrouwen trouwen om vrij te worden.
Vele mannen omdat ze genoeg hebben aan vrijheid.

C. J. Wijnaendts Francken
Nederlands letterkundige
1863-1944

Liefde is het kind van vrijheid,
nooit dat van dominantie.

Erich Fromm
Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog
1900-1980

Er bestaat geen ergere beperking van de menselijke vrijheid
dan zitten in een systeem met voor iedereen
een vast aantal uren werk en een vast inkomen.

J. K. Galbraith

Iedereen heeft continu de vrijheid om in het nu voortdurend te kiezen. We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Zodra we anderen voor ons laten kiezen, zeggen we het vertrouwen in ons Zelf op.

Goos Geursen

Vergeetachtigheid is
een vorm van vrijheid.

Kahlil Gibran

Alleen hij verdient vrijheid en leven,
die ze elke dag moet heroveren.

Johann Wolfgang von Goethe
Duits schrijver en dichter
1749-1832

Vrijheid kan nooit ongebondenheid betekenen,
slechts afwezigheid van dwang.

H.J. Jordan

Vrijheid bestaat uit
het doen wat men wenst.

John Stuart Mill
Engels econoom
1806-1873

Alleen fatsoenlijke mensen kunnen vrijheid oprecht liefhebben;
de rest wil geen vrijheid, maar losbandigheid.

John Milton
Brits dichter
1608-1674

Stel je zelf bloot aan je diepste angst;
En daarna, heeft angst geen macht meer;
En de angst voor vrijheid slinkt en verdwijnt;
Je bent vrij.

Jim Morrison
Amerikaans zanger, dichter en tekstschrijver
1943-1971

Leven en laten leven, denken en laten denken,
doen en laten doen -
ls dát 's levens stelregel wordt,
dan heeft een ieder vrijheid en het geluk is verzekerd.

F. Domela Nieuwenhuis

Het huwelijk is een loterij
waarin de mannen hun vrijheid op het spel zetten
en de vrouwen hun geluk.

Mme de Rieux

Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij.

A. Schopenhauer
Duits filosoof
1788-1860

Vrijheid is een levensmiddel
dat zorgvuldig moet worden toegediend
anneer men er al te erg naar snakt.

Lech Walesa

Als gevoel de vrijheid krijgt,
verandert leegte in ruimte.

Hans de Ruiter

Vrijheid is dat je kunt zijn
in plaats van te moeten zijn.

René Margritte

Wanneer iemand Leve de vrijheid roept,
bedoelt hij natuurlijk de zijne.

Georges Bernanos

Vrijheid bereikt men niet door muren te bouwen,
maar door deuren te openen.

Urho Maleva Kekkonen

Vrijheid is
de zuurstof van de ziel.

Moshe Dayan

Ieder mens heeft recht
op 24 uren vrijheid per dag.

Geert van Bruaene

Elke nieuwe vrijheid is bevochten
door mensen die het waagden
om grenzen te overschrijden.

Okke Jager

Als je bang bent om je vrijheid te verliezen,
ben je niet vrij.

Stef Bos

Men kan in ware vrijheid leven,
en toch niet ongebonden zijn.

Goethe

Vrij zijn van wensen
leidt tot innerlijke rust.

Lao Tse

Vrijheid krijg je niet,
die moet je nemen.

Merit

Vrijheid zonder wijsheid
is losbandigheid.

Edmund Burke