zondag 13 april 2014

De groene slang en de schone lelie


'Waar kom je vandaan?'

'Uit de onderaardse gangen, waar het goud zich bevind,'
zei de slang.

'Wat is heerlijker dan goud?'
vroeg de koning.

'Het licht,'
antwoordde de slang.

'Wat is verkwikkender dan licht?'
vroeg de eerste.

'Het gesprek,'
zei de slang.


In het sprookje ontmoeten de koning en de slang elkaar. De slang komt uit de duisternis van de onderaardse gangen, uit het duistere onderrijk. Hij bezit daar echter een schat, die voor de koning niet zo één twee drie bereikbaar is: Het goud.

Goud staat als beeld voor de hoogste geestelijke kennis en inwijding. Niet voor niets zijn koningskronen van goud!

De koning is nieuwsgierig: wat is er meer waard dan het goud van het hoogste weten? En de slang weet dat. Misschien juist wel omdat hij in de donkere onderaardse holen van het goud likt (want zo voedt deze slang zich) weet hij dat het goud niet het beste op aarde is.

Dat is het licht. Het licht van de geest van de mens waarmee hij nieuwe dingen kan ontdekken.

Het is niet voor niets dat we bijvoorbeeld zeggen:
'Er gaat me een licht op'.

Toch is ook zelfs het licht niet het beste op aarde, want verkwikkender dan nieuwe dingen ontdekken is het gesprek.

Je laat er beiden je licht erover schijnen. Het gesprek waarin twee zielen elkaar ten diepste ontmoeten en zich aan elkaar verkwikken. Dat is het echte gesprek met een ander waarin beiden geven en nemen; bevragen, luisteren en vertellen.

In een wezenlijke ont-moeting valt alle dwang, angst en conventie weg. Je biedt elkaar het goud van je ervaringen aan. En het allermooiste is dat je jezelf dan dingen kan horen zeggen die je niet wist. Alsof je ter plekke goud uit je eigen diepste innerlijk delft. En tegelijkertijd kan je door je licht over de ervaringen van de ander te laten schijnen, merken dat je het vermogen hebt om de juiste vragen te stellen die het de ander mogelijk maken zijn of haar innerlijk goud op te delven.

In het gesprek versmelten goud en licht tot iets hogers. Het goud uit de donkere diepten en het licht uit de hoogten zijn samen grondstof voor het gesprek.

Rijker dan goud en helderder dan licht is het gesprek waarin twee zielen elkaar ten diepste ontmoeten en zich aan elkaar verkwikken.