zaterdag 5 april 2014

Ubuntu


Een antropoloog stelde een spel voor aan een groep kinderen van een Afrikaanse stam. Hij zette een mand vol fruit in de buurt van een boom. Vervolgens vertelde hij de kinderen dat degene die het eerste bij de mand zou zijn, alle vruchten zou winnen.

Toen gaf de antropoloog het signaal waarop de kinderen konden gaan rennen. Tot zijn grote verbazing pakten alle kinderen elkaars hand vast. Gezamenlijk liepen ze naar de mand. Zo konden ze er samen van genieten.

De antropoloog vroeg aan de kinderen:

"Waarom doen jullie dit op deze manier?"

"Ubuntu", antwoorden de kinderen in koor. "Hoe kan één van ons blij zijn bij het winnen van het fruit als alle anderen verdrietig zijn?" Ubuntu, ik ben omdat wij zijn.

Ubuntu uitgesproken als oe-BOEN-toe is eigenlijk een Zoeloe woord, wordt voornamelijk gebruikt in Zuid Afrika en betekent:

Een mens is pas mens in relatie tot andere mensen.

Ubuntu bestaat volgens de Afrikaanse filosoof M.B. Ramose
uit 2 woorden:

ubu en ntu.

Ubu betekent het "Zijn" in het algemeen, ntu zoals het "Zijn" vorm krijgt. Het zijn 2 aspecten van "Zijn", als een eenheid en als een ondeelbare heelheid.

Ubuntu wordt gezien als een Afrikaanse filosofie en een manier van leven, ofwel de spirituele basis van waaruit Afrikanen leven. Dit betekent dat er respect is voor en compassie is met een ander. In Afrika is er vooral ook respect voor de religieuze ander. Met deze ander worden de levenden en de doden (voorouders) bedoeld. Er is een eenheid tussen de levenden, de voorouders en de geesten. Door het respect voor het religieuze in de ander heeft ieder ook het recht om zijn mening te zeggen. Er is veel aandacht voor de groep en meer aandacht voor eenheid dan voor verschil, maar er is wel respect voor het particuliere in het geloof van de ander, dus ook respect voor het individuele.

Er zijn vele vertalingen van ubuntu mogelijk, waaronder:

"Eén-zijn"

"Menselijkheid tegenover anderen"

"Ik ben omdat wij zijn"

Menselijk worden door anderen

Een veel gebruikte definitie van ubuntu is "het geloof in een Universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt".

Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999):

"Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt."